Person / Aktør:
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Parti: H

Innlegg:
I Høyre tror vi at velgerne er mest opptatt av å vite hva partiene står for. Derfor snakker vi mest om egen politikk, men noen ganger må man også belyse politiske forskjeller. Elin Agdestein 👍😀💙👑🇳🇴 Høyre startet valgkampen da Erna presenterte våre planer for de neste fire årene. Høyre lover at det skal skapes flere jobber i privat sektor. Helsekøene skal kuttes med to uker. Ni av ti elever skal fullføre videregående skole. Tempoet i veiutbyggingen skal fortsette. Vi har en rekke tiltak for hvordan nye industrieventyr skal være grønne, og senest for tre dager siden lanserte Erna pakkeforløpet for demens, uten at noe av dette har vært dekket i Trønder-Avisa, så vidt vi kan se. Vi oppfatter Rossings kommentar som et ønske om at avisen dekker mer av Høyres offensive politikk. Vi tar i mot denne invitasjonen. Vi bruker enhver anledning til å snakke om hvordan vi skal få flere ut i jobb (konkurransedyktig skattenivå, hurtigspor for ny industri, bevare EØS, osv), hvordan vi skal skape pasientenes helsetjeneste (halvere ventetid for psykisk helsehjelp, flere pakkeforløp, 100 000 skal få mulighet til å benytte fritt behandlingsvalg osv), og hvordan elevene skal lære mer i skolen (ungdomsskolereform, reform av rådgivningstjenesten, løft for yrkesfag osv). Det er denne oppskriften som vil løse de store utfordringene samfunnet vårt står overfor. Flere arbeidsplasser betyr at flere vil kunne få seg en jobb. Flere arbeidsplasser er også nøkkelen for å sikre at folk kan bli boene i distriktene våre. Når folk får en jobb, er det også det beste tiltaket for å motvirke forskjeller i samfunnet. Utdanning og skole gjør at flere vil ha muligheten til å ta seg jobber som krever en annen kompetanse. Kortere helsekøer betyr at folk raskere får livene sine tilbake når de blir syke og venter på behandling. Vi er ikke enig i fremstillingen fra Sivert Rossing. Høyre snakker mest om egen politikk, men noen ganger må vi belyse politiske forskjeller, og andre ganger må vi forsvare oss mot angrep fra politiske motstandere. Å si at Høyre er garantisten for å bevare EØS-avtalen er å fronte egen politikk. Da er det også relevant å påpeke at dette står i motsetning til Senterpartiet, Rødt og SV, som alle går til valg på å skrote EØS og erstatte den med en annen handelsavtale. Rossing skriver at EØS ikke endres så lenge Høyre og Arbeiderpartiet har flertall. Det er for så vidt sant, men sist gang Høyre og Arbeiderpartiet hadde flertall på snittet av målingene var i februar. Vi tror at partier mener det de sier, og vil kjempe for den politikken de går til valg på. Når styrkeforholdet på venstresiden er endret, og anti-EØS partiene vil ha flertall i en eventuell Støre/Vedum-ledet regjering, er det relevant for Høyre å påpeke at dersom EØS er en viktig sak for deg, så er Høyre det sikreste valget. Det samme gjelder når Ap, SV, Sp, Rødt og MDG går til valg på å reversere ulike reformer eller tiltak som Høyre har innført over åtte år. Nye Veier AS er et av Høyres mest vellykkede prosjekter i regjering. Vi har fått bygget mer vei raskere og billigere. Det er vi stolt av. Hva Arbeiderpartiet vil med Nye Veier er høyst usikkert. De vil ikke legge det ned slik de lovet i 2017, men de vil evaluere Nye Veier, og det kan hende de da legger det ned. Da er det å snakke om egen politikk når vi sier at vi vil fortsette å bruke Nye Veier, men det er heller ikke irrelevant å mene at Arbeiderpartiet må være ærlige med velgerne om hva de egentlig vil. På samme måte fronter Høyre vår politikk når vi sier at MDGs plan om å skrote veiprosjekter som vi er i gang med vil være dårlig nytt for Trøndelag. Så er ikke dette Ap eller Sps politikk, men all den tid de for det første kan bli avhengige av MDGs støtte, og for det andre også skal forhandle med SV og Rødt som heller ikke er entusiastiske for å bygge vei, er det relevant å spørre hvor kompromisset vil lande. Alle skjønner at MDG ikke vil få gjennomslag for å skrote alle 36 veiprosjektene, men igjen: partier har det med å mene det de sier, og dersom MDG skulle få gjennomslag for å «bare» nedskalere tre veier så har vi ingen garanti for at det ikke er noen av veiene i Trøndelag. Da er det å snakke om Høyres politikk når vi sier at dette står i motsetning til hva du får med en stemme på Høyre. Vi skal fullføre NTP, og vi skal fortsette å bygge by og land sammen. En stemme på Høyre er en stemme på flere arbeidsplasser, flere ut i jobb, en bedre skole og en helsetjeneste som tilpasser seg pasientenes behov. Dette er det vi fronter mest, men i likhet med alle andre partier hender det også at vi belyser politiske forskjeller.

Postet:
2021-08-28 09:23:45

Delt innhold:
Høyre vil ha flere i jobb, en bedre skole og pasientenes helsetjeneste
Innlegg Linda Helleland Distriktsminister (H) elin Agdestein Stortingsrepresentant (H) I Høyre tror vi at velgerne er mest opptatt av å vite hva partiene står for. Derfor snakker vi mest om egen politikk, men noen ganger må man også belyse politiske forskjeller...