Person / Aktør:
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson
Parti: SV

Innlegg:
Klimabrølet ved Stortinget. 🌍 Norge er en av de rikeste landene i verden. Jeg er så glad at stortinget bestemte at oljen og gassen skulle bli eid av folket. Vi investerte for å bli en av de beste, og selger ikke bare olje og gass - men varer fra leverandørindustrien. 🛢⛽️ Men nå må det bli slutt på utvunne olje og gass. MEN vi kan lære av hva vi gjorde før! Vi investerte svært mye for å bli en av de beste i gass/olje industrien. 🏭 Vi vet at verden vil slutte med olje og gass. Da trenger de el-båter, el-biler, hydrogen-fly, klimavennlig aluminium, fangst og lagring av CO2 osv. ⚡️🔋🚎✈️ Vi har folkene, kunnskapen og ressursene til å bli det første landet med bare klimavennlig industri. Om vi blir den første og beste kan vi både redde klimaet OG sikre mange tusener av arbeidsplasser. 👩‍🏭👷 SV - Sosialistisk Venstreparti er klare for å investere for å bygge en ny grønn industri - er du med? 💚

Postet:
2021-08-27 18:09:44

Delt innhold:
Klimabrølet ved Stortinget. 🌍 Norge er en av de rikeste landene i verden. Jeg er så glad at stortinget bestemte at oljen og gassen skulle bli eid av folket. Vi investerte for å bli en av de beste, og selger ikke bare olje og gass - men varer fra leverandørindustrien. 🛢⛽️ Men nå må det bli slutt på utvunne olje og gass. MEN vi kan lære av hva vi gjorde før! Vi investerte svært mye for å bli en av de beste i gass/olje industrien. 🏭 Vi vet at verden vil slutte med olje og gass. Da trenger de el-båter, el-biler, hydrogen-fly, klimavennlig aluminium, fangst og lagring av CO2 osv. ⚡️🔋🚎✈️ Vi har folkene, kunnskapen og ressursene til å bli det første landet med bare klimavennlig industri. Om vi blir den første og beste kan vi både redde klimaet OG sikre mange tusener av arbeidsplasser. 👩‍🏭👷 SV - Sosialistisk Venstreparti er klare for å investere for å bygge en ny grønn industri - er du med? 💚