Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
For Høyre er det viktig at funksjonshemmede skal ha frihet til selv å kunne velge hvor og hvordan de bor. Derfor legger vi til rette for flere tilrettelagte boliger og økt fleksibilitet for samarbeid mellom private og offentlige aktører. Vi ser at regelverket for moms har blitt tolket for strengt slik at borettslaget til utviklingshemmede har fått straffeskatt for manglende alarm – nå rydder vi opp og Skatteetaten må endre praksis.

Postet:
2021-08-25 21:01:32

Delt innhold:
Fikk straffeskatt for manglende alarm – nå må Skatteetaten endre praksis
Tobias og Jørn Eriksen er i mål, etter flere års kamp mot Skatteetaten. Nå endrer finansministeren praktisering av loven og sier den er blitt tolket for strengt.