Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Helt tilfeldig, på reise til Rindal i dag, oppdaget jeg kunstner Inga Dalsegg sin endometriose-kopp. Ingas kunst viser smerten og fortvilelsen ved denne kvinnesykdommen, som kan føre til både uførhet og barnløshet. Koppen står på kjøkkenbenken min nå, og der skal den minne meg om jobben som må gjøres for kvinnehelse. Omtrent 10% av alle kvinner har endometriose, men det tar i snitt 7 år før diagnosen settes. Sterke mensensmerter blir ofte symptombehandlet og kanskje også bagatellisert. Dette må vi gjøre noe med! Høyres kvinneforum jobber for et pakkeforløp (hurtigløp for diagnose og behandling) for denne lidelsen. ❤️ Mari Holm Lønseth, Linda Hofstad Helleland og jeg har leserinnlegg i Adresseavisen i dag om et storstilt løft for kvinnehelse. https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2021/08/25/H%C3%B8yre-vil-ha-en-storstilt-satsing-p%C3%A5-kvinnehelse-24463731.ece

Postet:
2021-08-25 19:29:45

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Politiker Guro Angell Gimse