Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Fellesskap fungerer bedre enn profittjag. Derfor vil Rødt ha profittfrie barnehager. Er du enig? #profittfrivelferd #barnehage #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2021-08-25 17:03:15