Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
I dag kom nok en fæl sak om vanskjøtsel av gris. Alle dyr har rett til å få dekket sine naturlige behov. Dessverre er det langt ifra virkeligheten for de fleste griser i dag 🐷 Derfor vil MDG: 🐷Grunnlovsfeste dyrs egenverdi. 🐷Kreve sunnere raser og mer plass, naturlig stimuli, miljøberikelser, bedre luft og tilgang på dagslys og uteområder for alle griser og andre dyr i intensive produksjoner. 🐷Forby kirurgisk kastrering av griser og CO2 som bedøvelsesmetode. 🐷Øke ressursene til tilsyn med dyrehold og opprette et eget Dyretilsyn under Klima- og miljødepartementet. Hvis dyrene kunne stemme, ville de stemt MDG. Stem for dyrene. Stem MDG i dag.

Postet:
2021-08-24 11:49:13