Person / Aktør:
Olaug Vervik Bollestad
Olaug Vervik Bollestad
Parti: KRF

Innlegg:
Ja til et livssynsåpent samfunn med trosfrihet og rom for at trossamfunnene skal ha rett til å tro, mene og organisere seg slik de ønsker, uten at politikerne skal forsøke å styre dem gjennom trusler om kutt i statsstøtte! Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil øke kravet til antall medlemmer for at et trossamfunn skal kunne få statsstøtte. Det vil gjøre at mange små menigheter over hele landet vil miste støtten sin. 😔 I vår kunne vi også lese om Senterpartiet i Klepp kommune som ønsker å frata det lokale kristne ungdomslaget offentlig støtte, utelukkende fordi politikerne har et annet syn enn ungdommene i enkelte teologiske spørsmål. Den samme tenkningen finner vi også hos både Arbeiderpartiet og SV. Hvis vi ønsker et livssynsåpent samfunn, hvor trosfriheten og ytringsfriheten står sterkt, må vi legge tillit, og ikke kontroll og mistenkeliggjøring, til grunn for livssynspolitikken. Er du enig? Da håper jeg du stemmer KrF!💛

Postet:
2021-08-24 12:23:56

Delt innhold:
Ja til det livssynsåpne samfunnet
Trosfrihet og ytringsfrihet er noe som er tett knyttet sammen, og som utgjør noe av bærebjelken i vårt moderne demokrati. Nettopp derfor er det skremmende å se at partiene på venstresida, med Arbeider­partiet i spissen, ønsker å kontrollere og strupe trossamfunn over hele landet.