Person / Aktør:
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson
Parti: SV

Innlegg:
Kampen mot sorteringssamfunnet kan IKKE tas gjennom den enkelte kvinners livmor. (Abort) Jeg var på verdidebatten hos pinsemenigheten. ✝️ SV vil ha et samfunn for alle. Barnetillegget for uføre, barnetrygd, hjelpestønad, Inge bane på sykehjem osv vil gi familier muligheten til å ha alle barna, også de som er litt annerledes enn andre ❤️💚 Det gir et godt samfunn - ikke KrFs kamp i kvinners livmor. Det var en god debatt og jeg møtte mange fine folk som forsto SVs verdivalg ha få et rettferdig og grønt Norge

Postet:
2021-08-23 23:00:55

Delt innhold:
Kampen mot sorteringssamfunnet kan IKKE tas gjennom den enkelte kvinners livmor. (Abort) Jeg var på verdidebatten hos pinsemenigheten. ✝️ SV vil ha et samfunn for alle. Barnetillegget for uføre, barnetrygd, hjelpestønad, Inge bane på sykehjem osv vil gi familier muligheten til å ha alle barna, også de som er litt annerledes enn andre ❤️💚 Det gir et godt samfunn - ikke KrFs kamp i kvinners livmor. Det var en god debatt og jeg møtte mange fine folk som forsto SVs verdivalg ha få et rettferdig og grønt Norge