Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Skattepenger satt av til barnehage skal gå til barnas beste, ikke til privat berikelse. Enig? #profittfrivelferd #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2021-08-24 20:46:35