Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Det er fremdeles tid til å stemme for rusreformen. Venstre vil løfte rusreformen til ny behandling i Stortinget etter valget. Stem Venstre for en ruspolitikk som vil hjelpe i stedet for å straffe de som sliter 💚

Postet:
2021-08-24 11:15:09