Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Treffsikkert av Monica Mæland 👌 Del gjerne!

Postet:
2021-08-24 11:56:57

Delt innhold:
Jeg blir helt oppgitt over de som mener at vi må skru klokken tilbake og reversere politireformen! En reform jeg knapt har møtt noen i politiet som er imot. La meg gi et eksempel fra besøket mitt i Trøndelag: «På mine 40 år i politiet har vi aldri jobbet mer med forebygging enn i dag», sa politistasjonssjefen i Trondheim da jeg møtte ham på torsdag. Han fortalte om hvordan Trondheims-politiet har jobbet med å bekjempe et økende problem med ungdomsvold i byen. For meg er dette et godt eksempel på hvorfor politireformen har vært så viktig, og hvorfor den på ingen måte bør reverseres, som Senterpartiet tar til orde for. La meg forklare hvorfor: Ungdomskriminaliteten i Trondheim har økt hvert eneste år siden 2015. Unge under 18 år begår alvorlig kriminalitet. Da politiet i Trondheim bestemte seg for å ta den problematiske utviklingen med økende ungdomsvold på alvor, brukte de politikontaktene og politirådet. Gjennom politireformen har politiet etablert fire politikontakter i Trondheim, som jevnlig snakker med kommunen og andre etater for å sikre godt samarbeid. Det er tross alt i kommunen de fleste verktøyene for å gi ungdom utdanning og jobb ligger. Kommunens ansatte uttaler at «politikontaktene har gjort veien inn i politiet mye enklere», og gjør at politiet i Trondheim kan rapportere om at 2021 hittil har vært det første året siden 2015 at ungdomskriminaliteten faller. At Senterpartiet har gjort det til en kampsak å reversere dette er helt uforståelig. Jeg mener det er uansvarlig fra et parti som ønsker å få statsministeren. Politireformen er ikke perfekt, men den er heller ikke ferdig: I neste periode vil Høyre at veksten skal komme lokalt, og lover at veksten lokalt skal være dobbelt så høy som veksten sentralt. Men når deler av venstresiden går til valg på å reversere hele reformen og bruke de store pengene på nye omorganiseringer, så blir jeg bekymret for det gode arbeidet som har kommet ut av reformen, enten det er i Trondheim eller andre deler av landet. Samme dag som jeg var i Trondheim var jeg også i Orkland, hvor politiet gjennom reformen har fått fire dedikerte etterforskere, og nå avdekker overgrep de tidligere ikke visste om. I dag har også Adresseavisa et oppslag hvor det kommer frem at verken politiet eller de fleste ordførerne vil ha Senterpartiets reverseringer – er det ikke da en idé å revudere politikken sin? Vi trenger å fortsette det gode arbeidet i årene som kommer, ikke å reversere det. Derfor mener jeg at du bør stemme Høyre ved valget i høst! (Bildet er fra besøket i Trondheim og samtale med politiet)