Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Høyre er for en helsetjeneste der du som pasient står i sentrum. Derfor går vi til valg på pasientens helsetjeneste💙 Det betyr høyere kvalitet på behandlingen, kortere ventetider og at du som pasient skal bli sett og hørt i alle deler av helsetjenesten. Vi vil: ✅ Kutte helsekøene med to uker ✅ At 100.000 flere pasienter skal få mulighet til å bruke fritt behandlingsvalg ✅ Gjennomføre rusreformen som går fra straff til hjelp ✅ Utvikle flere pakkeforløp som gir forutsigbarhet og trygghet ✅ Innføre fritt valg av sykehjem der forholdene ligger til rette for det Er dette viktig for deg? Stem Høyre 🤩

Postet:
2021-08-24 13:18:10

Delt innhold:
Pasientens helsetjeneste - Høyre
Høyre vil at du som pasient skal bli sett og hørt. Derfor ønsker vi mer valgfrihet i helsetjenesten. Les mer om utfordringene rundt helsetjenester vi vil løse her.