Person / Aktør:
Mathilde Tybring-Gjedde
Mathilde Tybring-Gjedde
Parti: H

Innlegg:
Forrige uke møtte Heidi og jeg to drivende dyktige damer, Hege og Anne Karin 🤩 I 2004 fikk de ikke barnehageplass for barna sine. De gikk en tur en dag og kom plutselig på ideen om å starte en egen barnehage. De kjøpte huset i Bakketoppen med egne penger og fikk det regulert til barnehage. Senere har de utvidet barnehagen til fire avdelinger og 57 barn. Foreldre er veldig fornøyd. Det er langt flere søkere enn plasser! Bakketoppen barnehage er ingen lukrativ business. Noen år går de med litt overskudd, noen år med underskudd. De får ikke en krone mer i tilskudd per barn enn de kommunale barnehagene. De gir sine ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår. De oppfyller pedagognormen og bemanningsnormen. Hege og Anne Karin har veldig lyst til å drive barnehagen videre - de har faktisk lyst til å ta opp mer lån for å pusse opp! Men de er bekymret. Og det skjønner jeg! Før sommeren la et utvalg frem forslag som i realiteten gir kommunen makt til å forskjellsbehandle mellom barn i private og kommunale barnehager. Kommunen skal ha lov til å velge hvor mye tilskudd private barnehager skal få, og hvor lenge de skal få dem. De skal ha lov til å tvinge private barnehager til å legge ned plasser hvis det er for få foreldre som søker seg til de kommunale barnehagene. Og attpåtil skal kommunen få forkjøpsrett slik at private barnehager som ikke tør å drive lenger må selge til underpris. Dette er et brudd på barnehageforliket. Det ville sette titusenvis av barnehageplasser i spill. De første som kommer til å måtte gi seg er de enkeltstående barnehagene, som Bakketoppen. De tåler ikke den uforutsigbarheten. Jeg mener det er urovekkende at SV, Rødt, MDG og AP har tatt store skritt til venstre, og samlet seg om flere tiltak som vil gjøre det vanskelig å drive gode private barnehager. Høyre er opptatt av at barna skal ha en god barnehage, at barna skal være trygge, lære og trives. Da er det viktig å bevare mangfoldet i barnehagesektoren. Den kampen tar vi! ❤️ Les mer her: https://www.ao.no/mener-regjeringsskifte-kan-bli-kroken-pa-dora-for-den-lille-barnehagen-det-er-et-ran-de-kan-ta-fra-oss-alt/s/5-128-159191?hideLimbs=1

Postet:
2021-08-24 12:24:37

Delt innhold:
Forrige uke møtte Heidi og jeg to drivende dyktige damer, Hege og Anne Karin 🤩 I 2004 fikk de ikke barnehageplass for barna sine. De gikk en tur en dag og kom plutselig på ideen om å starte en egen barnehage. De kjøpte huset i Bakketoppen med egne penger og fikk det regulert til barnehage. Senere har de utvidet barnehagen til fire avdelinger og 57 barn. Foreldre er veldig fornøyd. Det er langt flere søkere enn plasser! Bakketoppen barnehage er ingen lukrativ business. Noen år går de med litt overskudd, noen år med underskudd. De får ikke en krone mer i tilskudd per barn enn de kommunale barnehagene. De gir sine ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår. De oppfyller pedagognormen og bemanningsnormen. Hege og Anne Karin har veldig lyst til å drive barnehagen videre - de har faktisk lyst til å ta opp mer lån for å pusse opp! Men de er bekymret. Og det skjønner jeg! Før sommeren la et utvalg frem forslag som i realiteten gir kommunen makt til å forskjellsbehandle mellom barn i private og kommunale barnehager. Kommunen skal ha lov til å velge hvor mye tilskudd private barnehager skal få, og hvor lenge de skal få dem. De skal ha lov til å tvinge private barnehager til å legge ned plasser hvis det er for få foreldre som søker seg til de kommunale barnehagene. Og attpåtil skal kommunen få forkjøpsrett slik at private barnehager som ikke tør å drive lenger må selge til underpris. Dette er et brudd på barnehageforliket. Det ville sette titusenvis av barnehageplasser i spill. De første som kommer til å måtte gi seg er de enkeltstående barnehagene, som Bakketoppen. De tåler ikke den uforutsigbarheten. Jeg mener det er urovekkende at SV, Rødt, MDG og AP har tatt store skritt til venstre, og samlet seg om flere tiltak som vil gjøre det vanskelig å drive gode private barnehager. Høyre er opptatt av at barna skal ha en god barnehage, at barna skal være trygge, lære og trives. Da er det viktig å bevare mangfoldet i barnehagesektoren. Den kampen tar vi! ❤️ Les mer her: https://www.ao.no/mener-regjeringsskifte-kan-bli-kroken-pa-dora-for-den-lille-barnehagen-det-er-et-ran-de-kan-ta-fra-oss-alt/s/5-128-159191?hideLimbs=1