Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Viktig å bekjempe marin forsøpling og spøkelsesfiske! Fikk være med på å ta opp gamle blåskjell-anlegg utenfor Tvedestrand. De har stått i sjøen i 15 år og ikke fjernet pga konkurser. Fiskeridirektoratet bruker i år tilsammen 15 Mnok på å fjerne flere slike anlegg. Idag må aktører som skal starte med blåskjell stille bankgaranti for kostnadene for å fjerne anlegget! Slik var det ikke for 15 år siden👍🏻😀

Postet:
2021-08-22 19:45:55

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Odd Emil Ingebrigtsen