Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
Det er gøy å treffe så mange velgere som sier at de vil stemme Høyre! 💙 En flott dag i Son, Drøbak og Ski hvor vi har snakket om hva som er viktig for Norge fremover! En av mine hjertesaker er at flere elever skal fullføre og bestå videregående skole. 📚 Jeg mener det viktig med en kunnskapsskole der barna opplever mestring og læringsglede. 🤩 Vi satser på lærerne og tidlig innsats i skolen. 💙 For Høyre har det alltid vært viktig å skape en skole med muligheter for alle, uavhengig av hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra. 👩🏻‍🤝‍👨🏿 Vi skal fortsette å jobbe for at ingen barn dropper ut av skolen, men at alle lærer å lese, skrive og regne skikkelig. ✅ Fullført videregående skole med fagbrev eller studiekompetanse er viktig for å kunne få en trygg jobb og muligheten til å leve selvstendige liv.

Postet:
2021-08-21 14:30:35

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Jan Tore Sanner