Person / Aktør:
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Parti: H

Innlegg:
Agdestein utfordrer Sp på EØS-avtalen: – Dette er å gamble med jobber! - Å skape usikkerhet rundt EØS-avtalen er direkte distriktsfiendtlig. Industrien i Trøndelag er avhengig av gode og forutsigbare rammevilkår, ved at to av tre partier som ønsker å sitte i regjering setter spørsmålstegn ved EØS-avtalen, settes disse rammevilkårene på spill, sier Elin Agdestein (H) som reaksjon på Geir Pollestad (Sp) sitt utspill om at partiet ønsker å reforhandle avtalen. For å illustrere hvilke konsekvenser en reforhandling av EØS-avtalen vil ha, tar stortingsrepresentanten, sammen med fylkestingsrepresentant Henrik Kjærulf (H) og Snorre Gundersen leder i Steinkjer Høyre, med Trønder-Avisa til industribygda Follafoss, hvor store deler av produksjonen eksporteres til EU. – Jeg ønsker å vise hva som står på spill for et lokalsamfunn som Folla. For hva skjer med et lokalsamfunn som Folla uten EØS? Hva skjer med investeringsplaner med en sånn usikkerhet? Dette er å gamble med jobber! Utrolig mye står på spill. Skadelig for distriktet I gamle Verran besøkte Agdestein de voksende industrifabrikkene til MM Karton og SalMar, som sammen med de andre fabrikkene bidrar til 200 arbeidsplasser i lille Follafoss. Den samme bygda omsetter for ca. 1 milliard kroner i året, noe som ifølge økonomisjef på MM Karton, Izabella Vang, bidrar med 14 millioner i skatteinntekter til kommunen. – Industrien i Follafoss representerer den næringen vi trenger når vi skal omstille oss. Gjennom EØS-avtalen vil rammevilkårene for disse næringene settes på spill, noe som kan få ringvirkninger utover hele fylket, sier Agdestein. Både SalMar og MM Karton benytter seg dels av lokale leverandører. SalMar som nå bygger et nytt settefiskanlegg på Tjuin i Malm vil blant annet benytte seg av Overhalla Industrier som en av sine hovedleverandører. Uheldig timing Det er ikke bare SalMar som ønsker å satse stort. MM Karton utarbeider nå en plan for å øke produksjonen fra 140 000 til 180 000 tonn per år. Dette vil resultere i et investeringsbehov på omtrent 250 millioner kroner. Med hundre prosent eksport til utlandet, der omtrent femti prosent av eksporten går til EU, mener fabrikksjef Odd Morten Aalberg at en reforhandling av EØS-avtalen vil skape mye usikkerhet for bedriften. – En reforhandling kan påvirke papirmølla, det kan bety høyere kostnader og hva som skjer med toll og avgifter er også usikkert. Det er rett og slett for mye usikkerhet, sier Aalberg. – Dramatisk for Norge På Tjuin i Malm møter stortingsrepresentanten prosjektleder i SalMar Karl Christan Aag, også her blir forutsigbare rammevilkår trukket fram som et viktig moment. Aag er svært skeptisk til å skulle reforhandle EØS-avtalen. – Oppdretts- og fiskerinæringen er veldig opptatt av å ha et nært forhold til Europa, og her er det EØS-avtalen som er verktøyet for det forholdet vi har i dag. Jeg mener det er helt urealistisk å tro at vi skal få like gode avtaler utenfor et EØS, sier Aag. – Storbritannia slår om seg med avtaler som en mastodont i forhold til lille Norge. Det bekymrer meg hvis vi skal komme dit at vi begynner å reforhandle. Agdestein bygger videre på Aag sitt poeng, og trekker fram landbruksavtalen Storbritannia gjorde med EU i etterkant av Brexit. – Brexit-prosessen sier mye om hvor «enkelt» det er å få til en bedre avtale. De endte med null toll og null kvoter på landbruksvarer noe som har resultert i at det britiske landbruket har ingen beskyttelse. Det er dramatisk hvis det samme skal være svaret for Norge.

Postet:
2021-08-21 12:28:42

Delt innhold:
(+) Agdestein utfordrer Sp på EØS-avtalen: – Dette er å gamble med jobber!
SalMar og FollaCell er klar for å øke virksomheten, og det drastisk. Begge frykter at en potensiell reforhandling av EØS-avtalen kan sette kjepper i hjulene for fabrikkene.