Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Distriktskommunen Steigen har snudd befolkningsnedgang til befolkningsvekst. Hovedårsaken er private investeringer fra havbruksnæringen v/Cermaq og andre private Sjømatbedrifter på mange milliarder OG også god tilrettelegging fra kommunen

Postet:
2021-08-20 22:47:58

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Odd Emil Ingebrigtsen