Person / Aktør:
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Parti: SP

Innlegg:
Debatt om Nasjonal Transportplan som er viktig plan for finansiering i de årlige statsbudsjettene! Husk at det er regjeringen som realiserer planen og bestemmer den økonomiske rammen uansett! De må så få til et flertall i Stortinget! Vi har gjort et stort arbeid på hele samferdelsområdet og har en helhetlig politikk. Men Senterpartiet må være i regjering for virkelig få handa på rattet: gratis ferger, satsing på kortbanenettet og veier for transport av fisk ut fra kysten. Veianbud må gis slik at også lokale entreprenører får oppdrag. Det er ikke grenser for hvor mye penger regjeringen og Frp vil bruke på 4-felts traseer på Østlandet. Vi mener norsk fiskerksport kjører på skammelige dårlige og humpete veier. Masse feilprioriteringer. Mer til distriktene!!! Det må vi få flertall for! https://www.altaposten.no/nyheter/2021/08/20/Se-debatten-Partiene-utfordres-p%C3%A5-Finnmarks-uttelling-i-NTP-24451898.ece

Postet:
2021-08-20 12:25:25

Delt innhold:
Se debatten: Partiene utfordres på Finnmarks uttelling i NTP