Person / Aktør:
SMK

Innlegg:
God psykisk helse handler om å mestre hele livet. https://t.co/8JlvtyJHvx #verdensdagen #verdensdagenforpsykiskhelse https://t.co/O1oZMItnDG

Emneknagger:

Postet:
2017-10-10 09:57:29

Delt innhold:
God psykisk helse handler om å mestre hele livet
Regjeringen har i dag lagt fram sin strategi for god psykisk helse (2017–2022). Et viktig mål er at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.