Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
Gratulerer med samefolkets dag. Reindrifta er en viktig næring og er en kulturbærer for samene og for Norge. Lihkku… https://t.co/CTFO6NbTnO

Postet:
2018-02-06 11:06:51