Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Barna fra de landene som er minst ansvarlige for klimaendringer vil lide aller mest. Land i Afrika og Asia er klart mest utsatt, selv om de har hatt lave klimagassutslipp gjennom historien. Mange barn kan bli fanget i en negativ fattigdomsspiral.

Postet:
2021-08-20 12:02:40