Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Rapporten sier barn er mer psykisk og fysisk utsatt for klimaendringer fordi de ikke er ferdig utviklet. De har større risiko for død om de får malaria, en sykdom som vil spre seg i større grad med varmere vær. Barn har hele fremtiden foran seg og flest gode år på jorda å miste.

Postet:
2021-08-20 12:02:41