Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
– Nokre av dei funna @InfoMattilsynet har gjort i svinenæringa, viser uakseptable tilhøve. Det er difor både naudsy… https://t.co/c5YtCY8b8d

Postet:
2018-02-13 15:57:18