Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
Staten tilbyr reindriften 117,5 millioner kroner for reindriftsavtalen 2018/2019: https://t.co/Dh9HO97MXn https://t.co/eCl0Yq1lwA

Postet:
2018-02-14 10:31:07

Delt innhold:
Staten tilbyr reindriften 117,5 mill. kroner for reindriftsavtalen 2018/2019
Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) om reindriftsavtaleforhandlingene. Med en overføring av udiponerte midler fra 2017, er den økonomiske rammen lik rammen for inneværende reindriftsavtal...