Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
Korleis er Noregs jordkvalitet eigentleg? Forskarar har for første gang samla og lagt fram ei oversikt over jorda i… https://t.co/DiB5rjze0O

Postet:
2018-02-19 15:28:18

Delt innhold:
Slik er jorda i Noreg
For første gang har forskarar samla og lagt fram ei oversikt over jorda i Noreg. I ti år har kartleggjarar frå NIBIO gjort undersøkingar i heile landet, for å kunne fortelje oss meir om eigenskapane til jorda i landet vårt.