Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
Ti-års jubileum for Svalbard Globale frøhvelv. Fra 25.-27. februar er depositører og partnere fra hele verden samle… https://t.co/b2hZ5GJ9DH

Postet:
2018-02-23 13:12:08

Delt innhold:
Presseinvitasjon: Ti-års jubileum for Svalbard Globale frøhvelv
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer i samarbeid med Crop Trust og NordGen til en markering av ti-års jubileet for Svalbard Globale frøhvelv. Fra 25.−27. februar er depositører og partnere fra hele verden samlet i Longyearbyen for å delta...