Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Visste du at Regjeringen for tiden utarbeider en Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 👉 100 kvinner opplever vold i nære relasjoner i året. Vold i nære relasjoner er fortsatt en stor utfordring i norsk sammenheng. Denne volden har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. 👉 Under COVID-19 pandemien har situasjonen for jenter og kvinner verden over blitt verre. Vår justisminister Monica Mæland er tydelig på at vi må gjøre mer for å bekjempe vold i hjemmet. 💙

Postet:
2021-05-21 21:24:12

Delt innhold:
Visste du at Regjeringen for tiden utarbeider en Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 👉 100 kvinner opplever vold i nære relasjoner i året. Vold i nære relasjoner er fortsatt en stor utfordring i norsk sammenheng. Denne volden har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. 👉 Under COVID-19 pandemien har situasjonen for jenter og kvinner verden over blitt verre. Vår justisminister Monica Mæland er tydelig på at vi må gjøre mer for å bekjempe vold i hjemmet. 💙