Person / Aktør:
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson
Parti: SV

Innlegg:
Vi har en bemanningskrise i helse-Norge. Under denne regjeringen har det blitt mye verre! 🛑 Disse tallene viser sykepleiere vi mangler, men vi har store problemer med å få nok helsefagarbeidere også. Vi trenger et skifte med: - Helse, faste stillinger (størstedelen av nye jobber i deltidsarbeid i helse!) ⏰ - Likestille turnus og skift (hvorfor skal kvinnedominerte yrker får dårligere rettigheter?) 🚺 - Bemanningnorm i eldreomsorgen 👩‍⚕️

Postet:
2021-08-10 10:24:37

Delt innhold:
Vi har en bemanningskrise i helse-Norge. Under denne regjeringen har det blitt mye verre! 🛑 Disse tallene viser sykepleiere vi mangler, men vi har store problemer med å få nok helsefagarbeidere også. Vi trenger et skifte med: - Helse, faste stillinger (størstedelen av nye jobber i deltidsarbeid i helse!) ⏰ - Likestille turnus og skift (hvorfor skal kvinnedominerte yrker får dårligere rettigheter?) 🚺 - Bemanningnorm i eldreomsorgen 👩‍⚕️