Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Barnetrygd er viktig for å lette barnefamilienes økonomi. Rødt mener barnetrygden bør dobles for deretter å bli indeksregulert. Den må fortsette som universell ordning, så alle familier får utbetalt det samme. #barnetrygd #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2021-07-17 10:02:44