Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
Nå er høstens rypekvote tilgjengelig og Statskog melder også om en positiv utvikling for storfugl, jerpe og orrfugl… https://t.co/i39rAZok20

Postet:
2018-09-03 10:50:04

Delt innhold:
Store muligheter for skogsfugl- og rypejakt i høst
Ferske tall tyder på at skogsfugljegerne går en spennende høst i møte. Skogsfugl- og rypejakta starter 10. september.