Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
@abgran @BI_CCI Her er den : https://t.co/SSOjhCi1Zq

Postet:
2018-02-05 13:50:48

Delt innhold:
Rapport om verdikjeden for norske filmar og seriar
På oppdrag av Kulturdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) kartlagt korleis overgangen frå analog til digital distribusjon av filmar og seriar har endra marknaden og verdikjedene fo...