Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Markedsadgang er helt grunnleggende for eksportrettede bedrifter. Innenfor fiskeri og havbruk eksporteres nesten alt og England er vårt nest viktigste marked etter EU. I Nord Norge alene er ca 15.000 årsverk direkte innenfor fisk og havbruk. I dag har regjeringen presentert en ny frihandelsavtale med England. Avtalen sikrer norske arbeidsplasser og gir muligheter for nye. Kjempeviktig for hele norsk næringsliv å få gode og forutsigbare rammevilkår for handel og virksomhet i England. Jeg er veldig fornøyd med at Fiskeri- og Sjømatsektoren får videreført de samme satser som i EØS avtalen OG at vi i tillegg har fått til en del forbedringer som gir bedre rammebetingelser og muligheter for fiskeindustrien. Frihandelsavtalen sikrer at rekeindustrien på Senja (med 120 viktige distriktsarbeidsplasser) blir konkurransedyktig med null-toll fom. 2023. Dette åpner for at de kanskje kan vokse ytterligere i årene som kommer. 🇳🇴🇳🇴😀

Postet:
2021-06-04 21:38:20

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Odd Emil Ingebrigtsen