Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Fiskeriressursene langs kysten vår skaper tusenvis av arbeidsplasser og verdier for milliarder av kroner. Nå setter vi ned et utvalg for å få råd om hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, og enda mer bearbeiding av fisken her hjemme. 👍 🐟

Postet:
2021-06-09 06:57:23

Delt innhold:
Hun skal lede utvalget som skal finne ut hvordan bearbeidingen av fisk kan økes i Norge | Fiskeribladet
Regjeringen har satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides her til lands. Ut