Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Kven bør få Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2018? Veit du om ein journalist som utmerkar seg… https://t.co/y9GE1s2GHP

Postet:
2018-03-06 13:56:49

Delt innhold:
Nynorskprisen for journalistar | NRK Nynorsk mediesenter
Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media og årleg ære ein dyktig journalist som brukar språket, og som er eit føredøme for andre. I…