Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Lerøy Sjøtroll med Nina Møgster i spissen har sammen med selskapet LiftUp lykkes med å samle opp ca 70% av slammet fra ørretoppdrettet på Blom i Osterøy. Dette er imponerende og et eksempel på at havbruksnæringen selv går foran og finner løsninger på miljøutfordringer. 👍🏻😀

Postet:
2021-08-11 11:48:26

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Odd Emil Ingebrigtsen