Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Regjeringen har satset betydelig på marin forskning de siste årene OG vi har store ambisjoner for norsk havbruk. Kunnskap, forskning og vitenskap er en viktig bunnplanke i en videre utvikling - og for å løse bærekraftsutfordringer som feks tilgang til mer bærekraftig fiskefôr. ATC senteret (AquafeedTechnologyCenter) vil åpne nye muligheter for dette. ATC sin state of the art infrastruktur er i verdensklasse. ATC vil legge grunnlag for økt norsk produksjon av fiskefôr. Samtidig legger ATC opp til åpen forskning slik at også resten av verden kan dra nytte av norsk forskning og utvikling. Gratulerer til flinke folk i #nofima og partnere

Emneknagger:

Postet:
2021-08-11 16:41:03

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Odd Emil Ingebrigtsen