Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
En ære og stor inspirasjon å få legge ned grunnstein for Havlandet Norcod sitt nye landbaserte anlegg for torskeoppdrett. Regjeringen har satset betydelige midler i forskning på oppdrett av nye arter. Private aktører som Havlandet har gjort en imponerende satsing gjennom mange år. Vi må heie på Privat initiativ og godt samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter. Om få år kan torskeoppdrett forbigå lofotfisket i kvantum. Dette åpner nye muligheter for helårlige arbeidsplasser og økt bosetting i distriktene👍🏻😀🇳🇴

Postet:
2021-08-18 15:54:57

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Odd Emil Ingebrigtsen