Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Relevant forsking av høg kvalitet er særs viktig i arbeidet med ein framtidsretta kultur- og mediepolitikk. Derfor… https://t.co/WPAzBH2SME

Postet:
2018-03-21 15:30:19

Delt innhold:
Satsing på forskingsprogram på kultur- og mediefeltet
Kulturdepartementet gir Noregs forskingsråd i oppdrag å etablere eit forskingsprogram om kulturfeltet og mediefeltet med oppstart i 2019. Departementet legg opp til ei årleg løyving på om lag 16 millionar kroner over fem år.