Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
@HTVTromkomNSF @Venstre @Rotevatn @norsksykepleier Det er ingen tvil om at vi skal og må kutte mer og raskere i Norge. Samtidig er internasjonalt samarbeid avgjørende for at vi skal lykkes. Norge skal gå foran, ikke peke på andre land.

Postet:
2021-08-11 08:53:56