Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Regjeringen har lagt fram en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den er utrolig viktig - og etterlengtet. Les mer i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/BjrwPw/regjeringen-vil-etablere-permanent-kommisjon-for-partnerdrap Bildet: Takk til Krisesentersekretariatet som utfordrer oss både på hva hver enkelt av oss kan gjøre, og hva vi må gjøre som samfunn.

Postet:
2021-08-14 09:52:23

Delt innhold:
Regjeringen har lagt fram en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den er utrolig viktig - og etterlengtet. Les mer i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/BjrwPw/regjeringen-vil-etablere-permanent-kommisjon-for-partnerdrap Bildet: Takk til Krisesentersekretariatet som utfordrer oss både på hva hver enkelt av oss kan gjøre, og hva vi må gjøre som samfunn.