Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Regjeringen forsterker innsatsen ifbm at Norge er hovedland i #Frankfurt2019. Derfor har @InnovasjonNorge i oppdrag å gjennomføre det eksportrettede programmet Litteratur ut i verden, sammen med NORLA, aka @norwegianbooks. Søk her! 📖📚 https://t.co/IotJjuMP5S

Emneknagger:

Postet:
2018-03-27 12:34:50

Delt innhold:
Litteratur ut i verden
For å bidra til utvikling i litteraturbransjen og styrke bransjens internasjonale konkurransekraft, tilbyr vi nå norske litterære agenter å delta i et helt nytt eksportprogram. Denne utlysningen gjelder deltakelse i Litteratur ut i verden-programmet, et tidsbegrenset program som omfatter både tilskudd og kompetanse og har en økonomisk ramme på 5 millioner kroner.