Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
HUNDORP 2021 var en stor opplevelse! Alt i 2018 fikk jeg klar beskjed om å ta turen hit av ordfører Muriteigen, og det er jeg jammen glad for. Historien om klubbeslaget, utvikling av «folketing», kristningen og samlingen av landet, og mye mer - er uhyre viktig å ha med seg. Forstår vi historien forstår vi også bedre nåtida. Hvordan kan Snorre Sturlason sine skildringer og dagens framstilling av nyheter og fakta ha likhetstrekk? Hva var en viking? Dette hadde blant annet skoler og barnehager i bygda også sett på, og laga sine imponerende bidrag til arrangementet. Senterpartiet foreslo øremerka midler over statsbudsjettet til arrangementet, uten å vinne fram. Heldigvis har vi en handlekraftig kommune i Sør-Fron og fylkeskommune i gamle Oppland (nye Innlandet) som bidro sammen med sikkert hundretalls frivillige til et imponerende arrangement. #1000år #år1021 #år2021 #olavdenhellige #hundorp #klubbeslaget #sørfron #oppland

Emneknagger:

Postet:
2021-07-31 20:03:12

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Marit Knutsdatter Strand