Person / Aktør:
Kulturdepartementet

Innlegg:
Nasjonalbiblioteket har bevilget 16 millioner til 54 nyskapende prosjekter og utviklingstiltak i bibliotek over hele landet. Midlene skal bidra til utvikling av tjenester, formidling av innhold og utprøving av nye samarbeidsformer. Midlene er bevilget ut fra føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018, som til sammen har gitt 80 millioner til bibliotekene.

Postet:
2018-04-26 19:21:50

Delt innhold:
Nasjonalbiblioteket bevilger 16 millioner til bibliotekene - Bibliotekutvikling.no
Nasjonalbiblioteket har bevilget 16 millioner kroner til 56 nyskapende prosjekter og utviklingstiltak i bibliotek over hele landet.