Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Utsatt høringsfrist i høring av forslag til ny medieansvarslov, ny frist er 1. oktober 2018. https://t.co/1I0ViAWALi

Postet:
2018-08-23 14:13:08

Delt innhold:
Høring av forslag til ny medieansvarslov - utsettelse av høringsfrist
Kulturdepartementet sendte 9. mai 2018 et forslag til ny medieansvarslov på alminnelig høring. Høringsfristen ble satt til 10. september 2018. Etter dette har en rekke høringsinstanser på anmodning fått utsatt frist til 24. september. Av hensyn til lik...