Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Ordning for lokale aktivitetsmiddel til idretten utjamner forskjellar. - Det er eit mål at økonomisk situasjon og s… https://t.co/icl9tPpdMl

Postet:
2018-09-05 09:27:59

Delt innhold:
Ordning for lokale aktivitetsmiddel til idretten utjamner forskjellar
Kulturdepartementet har mottatt ein evalueringsrapport om ordninga med Lokale aktivitetsmiddel (LAM). Rapporten viser at ordninga bidrar til auka aktivitetstilbod, til å halde kostnadene ved idrettsaktivitetar nede og til å byggje under den frivillige ...