Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Fristen for å søkje Innovasjons- og utviklingstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium er 20. september!… https://t.co/bPch7ySAuK

Postet:
2018-09-14 12:57:46

Delt innhold:
Fristen for å søkje Innovasjons- og utviklingstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium er 20. september
Det er sett av 7 millionar kroner i 2018, og pengane blir fordelt i éi tildelingsrunde før jul. Ordninga skal særleg fremje redaksjonell, innhaldsrette innovasjon og utvikling i små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium.