Person / Aktør:
Tore Storehaug
Tore Storehaug
Parti: KRF

Innlegg:
Godt panel og viktig diskusjon hos #civitafrokost - to spørsmål: kva trur Sanner om sentrumhøgre-partia i Irland og BeNeLux si vilje til å følgje opp prosessane? Og kva vil offensive globale reglar ha å sei på dei områda der Noreg grensar mot eit lågskatteland, som for rederi?

Emneknagger:

Postet:
2021-06-08 08:27:15