Person / Aktør:
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Parti: H

Innlegg:
Den siste uken har Dagens Næringsliv fortalt historien om Nobelinstituttets økonomiske situasjon. Selv om ansvaret for å sikre finansieringen av Nobels fredspris og drift av Det Norske Nobelinstitutt ligger hos Nobelstiftelsen i Stockholm, har de et ønske om at Stortinget skal stille opp med betydelig støtte. I denne kommentaren sier jeg litt om hvorfor vi mener det er viktig og riktig med en bred offentlig debatt om dette.

Postet:
2021-05-29 17:28:45

Delt innhold:
Innlegg: En åpen diskusjon om Nobel-finansiering er nødvendig
Når Nobelkomiteen ønsker at Stortinget skal overta økonomisk ansvar for driften av Nobelinstituttets bygning i Oslo, er en offentlig og åpen politisk debatt nødvendig.