Person / Aktør:
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Parti: H

Innlegg:
Vi må lytte til ulike grupper barn og unge, vi må ikke undervurdere unge, og vi må tilrettelegge for at barn og unge kan delta i demokratiet og i samfunnet. Dessuten må vi sørge for at vi følger barnekonvensjonens krav om å vurdere konsekvenser beslutninger kan få for barn og unge. Dette er viktige meldinger fra ekspertgruppa med ungdommer som la frem en rapport til Barneombudet, og som jeg møtte på frokostseminar i dag. De har sett på hvordan vi kan legge til rette for barnerettighetsvurderinger og ungdomsmedvirkning. Barn og unges medvirkning og rettigheter er en av mine hjertesaker, og arbeidet fra dette unge ekspertpanelet lover veldig godt. Fortsett å løfte dette opp på dagsorden. Det vil jeg også!

Postet:
2021-06-15 21:16:32

Delt innhold:
Frokostmøte med Barneombudet om barn og unges medvirkning.