Person / Aktør:
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Parti: H

Innlegg:
Møtet er hevet! Vemodige farvel, takknemlighet for stor innsats og en stor dose spenning for de som stiller til valg men ikke vet om de vil få tillit til høsten. Det var en spesiell dag i Stortinget i går, da vi avsluttet vårt arbeid. Fordi det er valgår i år, skal representantene som utgjør dagens storting i utgangspunktet, dersom det ikke oppstår uforutsette ting, ikke møtes flere ganger. Denne perioden vil særlig bli husket for at den i en lang periode er gjennomført under en pandemi som preger hele verden – og som påvirker oss fortsatt. Selv om vi ikke kjenner de langsiktige konsekvensene, vet vi at vi her i Norge vil komme oss mer helskinnet gjennom pandemien enn mange andre. Og at det blant annet skyldes vedtak vi har gjort sammen i stortingssalen. Pandemien har minnet om hvilket ansvar som alltid hviler på oss som folkevalgte, ikke minst i en krisesituasjon. En pandemi stopper mye av samfunnslivet, men den fritar ikke Stortinget for våre oppgaver. Gjennom felles innsats har vi lyktes i å holde Stortingets ordinære parlamentariske virksomhet oppe gjennom krisen. Dette har vært en svært aktiv og arbeidssom periode sett under ett. Det er avholdt 393 møter i Stortinget. Regjeringen har fremmet 746 saker for Stortinget og holdt 66 redegjørelser. Representantene har fremmet 886 representantforslag, regjeringen har besvart 180 interpellasjoner og komiteene avgitt 1909 innstillinger. Antallet skriftlige spørsmål fra representantene er nå oppe i 7885, mens det er stilt 975 spørsmål i den ordinære spørretimen og 574 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen. Stortinget, Norges nasjonalforsamling, har som sine viktigste oppgaver å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen. Det må være lov å si at vi har levert til det fulle på dette ansvaret i denne kanskje underligste av stortingsperioder – i nyere tid. Takk til hver og en for vel gjennomført ansvarsfull gjerning i stortingsperioden som ligger bak oss. En stor takk til absolutt alle i de ulike roller i Stortingets administrasjon. Takk til regjeringen for godt samarbeid, og en takk også til pressen for samarbeidet. Et nytt storting trer sammen 1. oktober, etter stortingsvalget 13. september. Konstituering er 9. oktober og høytidelig åpning 11. oktober. Men, det er ikke ferie…. Mange av stortingsrepresentantene vil skjøtte viktig arbeid fremover i det interparlamentariske arbeidet, i Norden, Europa og verden. Og så starter den aktive valgkampen! Jeg håper likevel det blir tid til litt ro og fri for noen og enhver i løpet av sommeren også.

Postet:
2021-06-19 10:33:28

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen